Lista przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w zakładce "Zapisy"

 

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM MAILOWYM:

przedszkole@wesolapomarancza.pl

LUB NUMEREM TELEFONU:

504164888

Dokumentację związaną z rekrutacją (wniosek) można pobrać ze strony internetowej, uzupełnić, zeskanować/zrobić czytelne zdjęcie i przesłać na adres mailowy przedszkola. Do wniosku należy dołączyć skan załączników potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Przedszkole posiada 3 wolne miejsca na rok szkolny 2020/2021!

Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021:

 25 maja – 3 czerwca 2020 r. Przyjmowanie KART ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA wraz z załącznikami o przyjęcie dzieci na rok szkolny 2020/2021.

1 – 4 czerwca 2020 r.– Weryfikacja wniosków przez Przedszkole - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

5 czerwca 2020 r. o godz.  9.00- Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), wywieszona na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu oraz przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach.

8 – 12 czerwca 2020 - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

17 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola).

Podpisywanie umów nastąpi po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

×
Edukacja na odległość w dniach 25-29.05.2020r. w Publicznym Przedszkolu Wesoła Pomarańcza w Krakowie

GRUPA KANGURKÓW "Bajki i baśnie":wszystkie propozycje wysłano drogą mailową oraz udostępniono na zamkniętej grupie Facebook "KANGURKI-WESOŁA POMARAŃCZA"

GRUPA SKOWRONKÓW "Duże i małe rodziny w akcji":wszystkie propozycje wysłano drogą mailową oraz udostępniono na zamkniętej grupie Facebook "SKOWRONKI z Wesołej Pomarańczy"

GRUPA SÓWEK "Niby tacy sami, a jednak inni":wszystkie propozycje wysłano drogą mailową oraz udostępniono na zamkniętej grupie Facebook "Sowy z Wesołej Pomarańczy"

Prowadzimy zapisy na 2020 rok.

Zapraszamy osoby zainteresowane naszym przedszkolem do wypełnienia formularza rekrutacyjnego dostępnego online.

 

Dowiedz się więcej...