PRZEDSZKOLE ZAMKNIĘTE W DNIACH 26.03-10.04.2020r.

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM MAILOWYM:

przedszkole@wesolapomarancza.pl

LUB NUMEREM TELEFONU:

504164888

Dokumentację związaną z rekrutacją (wniosek oraz załączniki) można pobrać ze strony internetowej, uzupełnić, zeskanować/zrobić czytelne zdjęcie i przesłać na adres mailowy przedszkola. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na pierwszym etapie na rok szkolny 2020/2021:

  1. 12 lutego – 26 lutego 2020 r.– Składanie przez rodziców DEKLARACJI KONTYNUACJI
  2. Podpisywanie umów nastąpi po ustaniu zagrożenia epidemicznego.
  3. 02 – 27 marca 2020 r.– Przyjmowanie KART ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA wraz
    z załącznikami o przyjęcie dzieci na rok szkolny 2020/2021
  4. 02 marca – 03 kwietnia 2020 r.– Weryfikacja wniosków przez Przedszkole - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.
  5. 24 kwietnia 2020 r. o godz.  9.00- Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), wywieszona na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu oraz przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach.
  6. 27 kwietnia - 8 maja 2020 - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola - podpisywanie umów dla dzieci nowo - przyjętych. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w  Przedszkolu.
  7. 11 maja 2020 r. o godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola).
×
Edukacja na odległość w dniach 30.03-03.04.2020r. w Publicznym Przedszkolu Wesoła Pomarańcza w Krakowie

GRUPA KANGURKÓW "Dbamy o zdrowie na przedwiośniu":
- zabawy dydaktyczne: "Tajemniczy koszyk", "Jakie ubrania wkładamy najpierw?", "Sportowcy", "Na tropie zdrowia", Zdrowe nawyki", 
- zabawy muzyczno-ruchowe: "Wiem, co jest zdrowe", "Gimnastyka małego smyka", "Higiena", Mydło lubi zabawę", "Myj zęby", "Piosenka kąpielowa" (j. ang.), "Jeden mały paluszek" (j. ang.)
- zabawy plastyczne: "Zdrowe produkty z masy solnej", "Owocowa wydzieranka", "Stemple", "Witaminki - wesołe kleksy", 
- inne propozycje: "Sałatka owocowa", "Grzebienie", "Znajdź cień", 
te i inne propozycje wysłano drogą mailową oraz udostępniono na zamkniętej grupie Facebook "KANGURKI-WESOŁA POMARAŃCZA"

GRUPA SKOWRONKÓW "Duzi i mali obrońcy przyrody":
- zabawy dydaktyczne: "Potwór ekologiczny", "Odkrywamy literę J i j", Wykorzystanie ponowne śmieci", 
- eksperymenty i obserwacje: "Cytrynowy wulkan", "Jak poruszyć spinacz w wodzie?", "Jak filtrować wodę?" 
- zabawy muzyczno-ruchowe: "Udajemy zwierzątka" (j. ang.), "Wiosenna gimnastyka", "Świat w naszych rękach", "Nasza planeta", "Dzięcioł", 
- zabawy plastyczne: "Kwiatek z resztek", "Potwór ekologiczny", "Coś z niczego - ludzik", "Złap rybkę/złap motylka", "Nasza planeta"
- karty pracy: Dzieci młodsze: s. 30-33, Dzieci starsze: s. 41-45, 62, 71
te i inne propozycje wysłano drogą mailową oraz udostępniono na zamkniętej grupie Facebook "SKOWRONKI z Wesołej Pomarańczy"

GRUPA SÓWEK "Wiosenne powroty":
- zabawy dydaktyczne: "Które ptaki wracają na wiosnę do Polski?", "Ptasia krzyżówka", "Gdzie budować gniazdo?", "Szukał bocian bocianicy", "Odkrywanie litery Z i z", "Idzie wiosna" (j. ang), "Co zginęło?" (j. ang), "Sąsiad szpak", 
- eksperymenty i obserwacje: "Jakie ptaki widzisz za oknem?"
- zabawy muzyczno-ruchowe: "Jaskółka", "Bim bam bom", "Zestaw ćwiczeń dla starszaka", "Pajączek" (j. ang.),
- zabawy plastyczne: "Bocian, "Zegarek z rolki", "Powroty ptaków", 
- karty pracy: Dzieci młodsze: różowa s. 55-57, 63, 65, , fioletowa: s.62-71, Dzieci starsze: zielona s. 28-33, 56-57, fioletowa: s. 62-71
te i inne propozycje wysłano drogą mailową oraz udostępniono na zamkniętej grupie Facebook "Sowy z Wesołej Pomarańczy"

Prowadzimy zapisy na 2020 rok.

Zapraszamy osoby zainteresowane naszym przedszkolem do wypełnienia formularza rekrutacyjnego dostępnego online.

 

Dowiedz się więcej...