Świat  Edukacji  Przedszkolnej  "HAPPY ORANGE"
Publiczne Przedszkole "WESOŁA POMARAŃCZA"

Przedszkole dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat zapewnia:

 Profesjonalną opiekę i dobre tradycyjne wychowanie.

 Realizację podstawy programowej MEN w zakresie wychowania przedszkolnego i standaryzacji Unii Europejskiej.

 Atrakcyjne zajęcia dodatkowe : J. Angielski, Ceramika i Origami, Rytmika.

 Własny plac zabaw, ekologię na co dzień, rekreację i spacery.

 Ciekawe wycieczki i spektakle teatralne.

 Zajęcia muzyczne, plastyczne, pro-zdrowotne.

 Kadra

W placówce zatrudnieni są kwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
z  doświadczeniem zawodowym  w pracy z małym dzieckiem.

Pracownicy posiadają dużą kulturę osobistą i empatię oraz  kompetencje zawodowe
i doświadczenie w pracy z dzieckiem wieku przedszkolnego.

   • Grupa I Biedronki

    MAŁGORZATA DUBIEL - wychowawca grupy,  nauczyciel stażysta, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych

    ANNA SZCZECINA - wychowawca grupy, nauczyciel stażysta, nauczyciel specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym

     

     

     

   • Grupa II Motylki

    AGNIESZKA KIPIEL - wychowawca grupy, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel wychowania przedszkolnego ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna

     

    DOMINIKA BILSKA - nauczyciel wspomagający

     

     

     

   • Grupa III Pszczółki

    JOANNA KUMOR - wychowawca grupy, nauczyciel w trakcie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, specjalność Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym

    KATARZYNA STANEK - nauczyciel wspomagający

     

    Personel do pomocy

    ZOFIA SZCZEPAŃSKA

    EDYTA LIS

   • Dyrekcja Placówki

    mgr KATARZYNA STANEK

    dyrektor

       

     
Program

 • Realizacja podstawy programowej MEN dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 • Wychowanie i dydaktyka w szerokim spektrum rozwoju indywidualnego, emocjonalnego, społecznego i psychofizycznego dziecka  w wieku 3 - 7 lat

 • Rozwijanie indywidualnych umiejętności i zdolności wychowanków, oraz szczególnych potrzeb edukacyjnych każdego dziecka.

Publiczne Przedszkole WESOŁA POMARAŃCZA realizuje w roku szkolnym 2016/2017 program edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole" dr Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej

Poznaj naszą ofertę!


Regulamin

Działalność przedszkola regulują przepisy prawa oświatowego, BHP, Statut Przedszkola "Wesoła Pomarańcza" oraz inne dokumenty stanowiące Organu Prowadzącego.

Nasze przedszkole