Publiczne Przedszkole "WESOŁA POMARAŃCZA"

Przedszkole dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat zapewnia:

 Profesjonalną opiekę i dobre tradycyjne wychowanie.

 Realizację podstawy programowej MEN w zakresie wychowania przedszkolnego i standaryzacji Unii Europejskiej.

 Atrakcyjne zajęcia : j. angielski, gimnastyka, tańce, rytmika.

 Własny plac zabaw, ekologię na co dzień, rekreację i spacery.

 Ciekawe wycieczki i spektakle teatralne.

 Zajęcia muzyczne, plastyczne, pro-zdrowotne.

 Kadra

W placówce zatrudnieni są kwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
z  doświadczeniem zawodowym  w pracy z małym dzieckiem.

Pracownicy posiadają dużą kulturę osobistą i empatię oraz  kompetencje zawodowe
i doświadczenie w pracy z dzieckiem wieku przedszkolnego.

   • Grupa I Myszki

    JOANNA MUCHA - wychowawca grupy, nauczyciel mianowany,
    specjalność:
    - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

    mgr MAGDALENA MACHURA - wychowawca grupy, nauczyciel początkujący,
    specjalność:
    - filologia polska,
    - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
    - wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem aspergera

    Personel do pomocy: Paulina Głogowska

   • Grupa II Jeżyki

    mgr ANNA SZCZECINA - wychowawca grupy, logopeda, nauczyciel mianowany,
    specjalność:
    - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym,
    - pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna z logopedią,
    - metodyka nauczania języka angielskiego

    mgr MARLENA BĄK -
     wychowawca grupy, pedagog specjalny, nauczyciel początkujący,
    specjalność:
    - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
    Personel do pomocy: Natalia Piwowar

   • Grupa III Sówki

    mgr AGNIESZKA KIPIEL - wychowawca grupy, vicedyrektor, nauczyciel mianowany, nauczyciel angielskiego,
    specjalność:
    - nauczyciel wychowania przedszkolnego z edukacją wczesnoszkolną,
    - metodyka nauczania języka angielskiego

    mgr MARLENA BĄK - wychowawca grupy, pedagog specjalny, nauczyciel początkujący,
    specjalność:
    - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 

    Personel do pomocy: Anna Ujejska

   • Dyrekcja Placówki

    mgr KATARZYNA BULSKA - DYREKTOR
    nauczyciel mianowany
    specjalność:
    - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
    - zarządzanie oświatą,
    - gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci,
    - metodyka nauczania języka angielskiego 

   • Psycholog: mgr Magdalena Siwek: specjalność: psychologia stosowana
Program

 • Realizacja podstawy programowej MEN dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 • Wychowanie i dydaktyka w szerokim spektrum rozwoju indywidualnego, emocjonalnego, społecznego i psychofizycznego dziecka  w wieku 3 - 7 lat

 • Rozwijanie indywidualnych umiejętności i zdolności wychowanków, oraz szczególnych potrzeb edukacyjnych każdego dziecka.

Publiczne Przedszkole WESOŁA POMARAŃCZA realizuje w roku szkolnym 2023/2024 programy edukacji przedszkolnej: "Program wychowania przedszkolnego" W. Żaby-Żabińskiej, W. Majewskiej i R. Paździo, "Program wychowania przedszkolnego. Samodzielne - Wszechstronne - Szczęśliwe" D. Kucharskiej i A. Kucharczyk oraz program edukacji językowej "English Play Box" - D. Sikora-Banasik, E. Wilkos

Poznaj naszą ofertę!


Regulamin

Działalność przedszkola regulują przepisy prawa oświatowego, BHP, Statut Przedszkola "Wesoła Pomarańcza" oraz inne dokumenty stanowiące Organu Prowadzącego.

STATUT 

    .PDF

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEPIECZEŃSTWA

    .PDF

POLITYKA ORAZ PROCEDURY OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

    .PDF

 

 

Nasze przedszkole