Publiczne Przedszkole "WESOŁA POMARAŃCZA"

Przedszkole dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat zapewnia:

 Profesjonalną opiekę i dobre tradycyjne wychowanie.

 Realizację podstawy programowej MEN w zakresie wychowania przedszkolnego i standaryzacji Unii Europejskiej.

 Atrakcyjne zajęcia : j. angielski, gimnastyka, tańce, origami, rytmika, religia.

 Własny plac zabaw, ekologię na co dzień, rekreację i spacery.

 Ciekawe wycieczki i spektakle teatralne.

 Zajęcia muzyczne, plastyczne, pro-zdrowotne.

 Kadra

W placówce zatrudnieni są kwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
z  doświadczeniem zawodowym  w pracy z małym dzieckiem.

Pracownicy posiadają dużą kulturę osobistą i empatię oraz  kompetencje zawodowe
i doświadczenie w pracy z dzieckiem wieku przedszkolnego.

   • Grupa I Kangurki

    AGNIESZKA KIPIEL - wychowawca grupy, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel wychowania przedszkolnego ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna

    MAGDALENA MACHURA -wychowawca grupy, nauczyciel stażysta, nauczyciel specjalność filologia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

    JOANNA MUCHA - wychowawca grupy, nauczyciel mianowany, specjalność Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym

   • Grupa II Skowronki

    ANNA SZCZECINA - wychowawca grupy, nauczyciel kontraktowy, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym

    ALEKSANDRA KASZYK - wychowawca grupy, nauczyciel stażysta, pedagogika specjalna, surdopedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

     

     

   • Grupa III Sówki

    MAŁGORZATA OLEJNICZAK-wychowawca grupy, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych

    KATARZYNA BULSKA - nauczyciel 

    Personel do pomocy

    GABRIELA JAROCKA, DOROTA BANDURA, NATALIA PIWOWAR

   • Dyrekcja Placówki

    mgr KATARZYNA BULSKA - DYREKTOR

     

    Zarządzanie oświatą, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Program

 • Realizacja podstawy programowej MEN dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 • Wychowanie i dydaktyka w szerokim spektrum rozwoju indywidualnego, emocjonalnego, społecznego i psychofizycznego dziecka  w wieku 3 - 7 lat

 • Rozwijanie indywidualnych umiejętności i zdolności wychowanków, oraz szczególnych potrzeb edukacyjnych każdego dziecka.

Publiczne Przedszkole WESOŁA POMARAŃCZA realizuje w roku szkolnym 2019/2020 program edukacji przedszkolnej "Zabawy z porami roku"  M. Reduch i I. Grygolowicz, "Wokół przedszkola" M. Kaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej, "Rozwój, wychowanie, edukacja" A. Stalmach-Tkacz, K. Mucha oraz program edukacji językowej "English Play Box" - D. Sikora-Banasik, E. Wilkos

Poznaj naszą ofertę!


Regulamin

Działalność przedszkola regulują przepisy prawa oświatowego, BHP, Statut Przedszkola "Wesoła Pomarańcza" oraz inne dokumenty stanowiące Organu Prowadzącego.

Nasze przedszkole