Publiczne Przedszkole "WESOŁA POMARAŃCZA"

Przedszkole dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat zapewnia:

 Profesjonalną opiekę i dobre tradycyjne wychowanie.

 Realizację podstawy programowej MEN w zakresie wychowania przedszkolnego i standaryzacji Unii Europejskiej.

 Atrakcyjne zajęcia : j. angielski, gimnastyka, tańce, rytmika.

 Własny plac zabaw, ekologię na co dzień, rekreację i spacery.

 Ciekawe wycieczki i spektakle teatralne.

 Zajęcia muzyczne, plastyczne, pro-zdrowotne.

 Kadra

W placówce zatrudnieni są kwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
z  doświadczeniem zawodowym  w pracy z małym dzieckiem.

Pracownicy posiadają dużą kulturę osobistą i empatię oraz  kompetencje zawodowe
i doświadczenie w pracy z dzieckiem wieku przedszkolnego.

   • Grupa I Jeżyki

    ANNA SZCZECINA - wychowawca grupy, nauczyciel kontraktowy, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym, nauczyciel angielskiego, logopeda

    MAGDALENA MACHURA  - wychowawca grupy, nauczyciel stażysta, specjalność filologia polska, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem aspergera

    Personel do pomocy: Natalia Piwowar

   • Grupa II Sówki

    MAŁGORZATA OLEJNICZAK-wychowawca grupy, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, nauczyciel angielskiego

    JOANNA MUCHA - 
    wychowawca grupy, nauczyciel mianowany, specjalność edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

    Personel do pomocy: Anna Ujejska

   • Grupa III Kangurki

    AGNIESZKA KIPIEL - wychowawca grupy, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel wychowania przedszkolnego ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel angielskiego

    JOANNA MUCHA - wychowawca grupy, nauczyciel mianowany, specjalność edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

    Personel do pomocy: Paulina Głogowska

   • Dyrekcja Placówki

    mgr KATARZYNA BULSKA - DYREKTOR

    Zarządzanie oświatą, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, metodyka nauczania języka angielskiego
Program

 • Realizacja podstawy programowej MEN dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 • Wychowanie i dydaktyka w szerokim spektrum rozwoju indywidualnego, emocjonalnego, społecznego i psychofizycznego dziecka  w wieku 3 - 7 lat

 • Rozwijanie indywidualnych umiejętności i zdolności wychowanków, oraz szczególnych potrzeb edukacyjnych każdego dziecka.

Publiczne Przedszkole WESOŁA POMARAŃCZA realizuje w roku szkolnym 2020/2021 programy edukacji przedszkolnej: "Program wychowania przedszkolnego" W. Żaby-Żabińskiej, W. Majewskiej i R. Paździo, "Rozwój, wychowanie, edukacja" A. Stalmach-Tkacz, K. Mucha oraz program edukacji językowej "English Play Box" - D. Sikora-Banasik, E. Wilkos

Poznaj naszą ofertę!


Regulamin

Działalność przedszkola regulują przepisy prawa oświatowego, BHP, Statut Przedszkola "Wesoła Pomarańcza" oraz inne dokumenty stanowiące Organu Prowadzącego.

STATUT 

    .PDF

PROCEURA ZAPEWNIENIA BEPIECZEŃSTWA

    .PDF

Nasze przedszkole