REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

PRZEDSZKOLE NIE BIERZE UDZIAŁU W REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ! 
KARTĘ ZGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY DOSTARCZAĆ OSOBIŚCIE DO PRZEDSZKOLA!

 

Terminy

25 lutego – 05 marca 2019 r.– Składanie przez rodziców DEKLARACJI KONTYNUACJI

11 – 22 marca 2019 r. – Podpisywanie UMÓW przez rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.

04 – 29 marca 2019 r. – Przyjmowanie KART ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA wraz z załącznikami o przyjęcie dzieci na rok szkolny 2019/2020

04 marca – 05 kwietnia 2019 r. – Weryfikacja wniosków przez Przedszkole - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

26 kwietnia 2019 r. o godz.  9.00 - Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), wywieszona na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu oraz przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach.

06 - 17 maja 2019 - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola - podpisywanie umów dla dzieci nowo - przyjętych. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w  Przedszkolu.

21 maja 2019 r. o godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola).

 

×

Prowadzimy zapisy na 2019 rok.

Zapraszamy osoby zainteresowane naszym przedszkolem do wypełnienia formularza rekrutacyjnego dostępnego online.

 

Dowiedz się więcej...