Zajęcia

Proces wychowawczo - dydaktyczny w Przedszkolu "Wesoła Pomarańcza" realizowany jest w celu wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka.

Odbywa się poprzez zajęcia organizowane, dowolne i rozwijające wg planu pracy w poszczególnych grupach wiekowych wychowawców i specjalistów, zgodnie z wytycznymi prawa oświatowego.

W przedszkolu dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności, uczą się otaczającego ich świata. Odbywają się zajęcia z języka angielskiego, ceramiki, origami, rytmiki i tańca.

 Cennik za usługi

 

Zajęcia

 • RYTMIKA / WTOREK

  Zajęcia  prowadzi
  Pani  Katarzyna  Kłosińska – Staniek

  Gr. III Pszczółki 9.30 - 10.00
  Gr. II Motylki 10.00 - 10.30
  Gr. I Biedronki 10.30 - 11.00

 • JĘZYK ANGIELSKI

  Zajęcia  prowadzi  Pani  Agnieszka Kipiel

  PONIEDZIAŁEK
  Gr. III Pszczółki 9.30 - 10.00
  Gr. II Motylki 10.00 - 10.30

  CZWARTEK

  Gr. III Pszczółki 10.00 - 10.30

  Gr. II Motylki 10.30 - 11.00


 • RELIGIA / ŚRODA 

  Zajęcia prowadzi siostra Benigna ze Zgromadzenia Sióstr Serafitek

  Gr. III Pszczółki 10.15 - 10.45
  Gr. II Motylki 10.45 - 11.00

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

  Zajęcia prowadzi Pani Justyna Samek

  ŚRODA

   

  Gr. III Pszczółki 10.30 - 11.00

  Gr. II Motylki 11.00 - 11.30

  Gr. I Biedronki 11.30 - 12.00

Żywienie

W przedszkolu dzieci otrzymują trzy posiłki.  Śniadanie, obiad i podwieczorek w godzinach odpowiednio 9.00 , 12.30, 15.00 
Spożywane są one w salach poszczególnych grup. Opiekunowie i wychowawcy pomagają w posiłkach. Informują na bieżąco o upodobaniach żywieniowych dzieci. Zgłaszają preferencje żywieniowe rodziców.

Plan dnia

Publiczne Przedszkole „Wesoła Pomarańcza” czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.30

6.30 – 8.00 – Powitanie dzieci w przedszkolu. Zabawa z nauczycielem kolegami, indywidualne wg wyboru dziecka

8.30 – 8.50 – Zabawy dowolne i tematyczne w grupach: spontaniczna twórczość plastyczna i konstrukcyjna. Praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem.

8.50 – 9.00 – Czynności higieniczne i przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30 – Śniadanie, relaks.

9.30 – 11.00 – Zajęcia zorganizowane – realizacja podstawy programowej MEN wg planu/harmonogramu nauczyciela w danym miesiącu: zajęcia gimnastyczne/ćwiczenia ruchowe, religia, język angielski lub rytmika.

11.00 – 12.00 – wypoczynek, zajęcia rekreacyjno-sportowe na wolnym powietrzu – spacer, wycieczka, zabawy w ogrodzie.

12.00 – 12.30 – czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.30 – 13.00 – obiad.

13.00 – 13.30 – odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej lub bajce.

13.30 – 14.50 – zajęcia uzupełniające, wyrównawcze: praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem,zabawy twórcze, konstrukcyjne, manipulacyjne, werbalne.

14.50 – 15.00 – czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

15.00 – 15.30 – podwieczorek i relaksacja.

15.30 – 17.30 – gry i zabawy kształtujące empatię i relacje społeczne; obcowanie z muzyką i literaturą.