Zajęcia

Proces wychowawczo - dydaktyczny w Przedszkolu "Wesoła Pomarańcza" realizowany jest w celu wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka.

Odbywa się poprzez zajęcia organizowane, dowolne i rozwijające wg planu pracy w poszczególnych grupach wiekowych wychowawców i specjalistów, zgodnie z wytycznymi prawa oświatowego.

W przedszkolu dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności, uczą się otaczającego ich świata.

 Cennik za usługi

 

Zajęcia

 • Język angielski środa/czwartek

 • Rytmika / poniedziałek

  Gr. I Myszki 10.30 - 11.00
  Gr. II Jeżyki 11.00 - 11.30
  Gr. III Sówki 11.30 - 12.00
 • Tańce / wtorek

  Gr. III Sówki 9.15 - 9.45
  Gr. II Jeżyki 9.45 - 10.15
  Gr. I Myszki 10.15 - 10.45

 • Gimnastyka / piątek

  Gr. III Sówki 10.15 - 10.45
  Gr. II Jeżyki 10.45 - 11.15
  Gr. I Myszki 11.15 - 11.45

 • Logopeda cały tydzień wg harmonogramu

 • Psycholog wtorek, środa, czwartek wg harmonogramu

 • Pedagog specjalny cały tydzień wg harmonogramu

Żywienie

W przedszkolu dzieci otrzymują trzy posiłki.  Śniadanie, obiad i podwieczorek w godzinach odpowiednio 9.00 , 12.00, 14.30 
Spożywane są one w salach poszczególnych grup. Opiekunowie i wychowawcy pomagają w posiłkach. Informują na bieżąco o upodobaniach żywieniowych dzieci. Zgłaszają preferencje żywieniowe rodziców.

Plan dnia

Publiczne Przedszkole „Wesoła Pomarańcza” czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.30 - realizacja podstawy programowej przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu

6.30 – 8.00 – Powitanie dzieci w przedszkolu. Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy swobodne.

8.00 – 8.50 – Zabawy dowolne i tematyczne w grupach: spontaniczna twórczość plastyczna i konstrukcyjna. Zabawy ruchowe, poranna gimnastyka.

8.50 – 9.00 – Czynności higieniczne i przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30 – Śniadanie, relaks.

9.30 – 11.00 – Zajęcia zorganizowane, zabawy edukacyjne, zajęcia gimnastyczne/ćwiczenia ruchowe, zajęcia umuzykalniające, język angielski.

11.00 – 12.00 – wypoczynek, zajęcia rekreacyjno-sportowe na wolnym powietrzu – spacer, wycieczka, zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i ogrodnicze, zabawy badawcze. Gry i zabawy dowolne.

12.00 – 12.30 – czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu i obiad.

12.30 – 14.20 – odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej lub bajce, ćwiczenia oddechowe, leżakowanie w najmłodszej grupie, w dwóch starszych grupach zajęcia uzupełniające, wyrównawcze: praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem, zabawy twórcze, konstrukcyjne, manipulacyjne, werbalne.

14.20 – 14.30 – czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00 – podwieczorek i relaksacja.

15.00 – 17.30 – gry i zabawy kształtujące empatię i relacje społeczne; obcowanie z muzyką i literaturą, zabawy i gry stolikowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.